Kinek és miért van szüksége foglalkozás-egészségügyi szakemberre?

A hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon minden munkáltató köteles valamennyi dolgozója számára biztosítani foglalkozás-egészségügyi alapellátást (üzemorvos). A törvény betartásának ellenőrzése az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség feladata. Minden munkaügyi ellenőrzés része a munkaalkalmassági vizsgálatok megtörténtét igazoló dokumentumok vizsgálata és az esetlegesen feltárt hiányosságok bírság kiszabását vonhatják maguk után.

Azt gondoljuk azonban, hogy a jogszabályi kötelező erőtől függetlenül is alapvető érdeke mind a munkáltatónak, mind pedig a munkavállalónak az, hogy az adott munkakört betöltő személy a feladat ellátására mind szellemileg, mind pedig fizikailag alkalmas legyen a munkába lépéskor, és azt követően is a munkában állás ideje alatt mindenkor. Az üzemorvos, bár sokszor szükséges rossznak tűnhet, valójában minden munkaerőpiaci szereplő közös, jól felfogott érdekét szolgálja.