Mit takar a foglalkozás-egészségügyi alapellátás?

Általánosságban elmondható, hogy a foglalkozás-egészségügyi alapellátásnak elsődlegesen megelőző szerepe van, segíti a munkáltatót az egészséges munkakörnyezet kialakításában és az egészségkárosodások megelőzésében. Ennek jegyében az üzemorvos elvégzi a munkahelyi (fizikai, szellemi és lelki) megterhelés mérését, a munkahelyek (fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai) kóroki tényezőinek megbecsülését és folyamatos ellenőrzését. A foglalkozás-egészségügyi ellátás egyik legfontosabb része pedig a munkavállalók vizsgálata és az esetleges munkabalesetek kivizsgálása. Cégünk ezen túlmenően igény szerint közreműködik további feladatok ellátásában is úgy, mint elsősegélynyújtó tanfolyam megszervezése, egészségszűrés, menedzserszűrés stb.

A foglalkozás-egészségügyi ellátás keretein belül tehát az üzemorvos:
• Végzi a külön jogszabályban, valamint a mindenkor érvényes Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott munkaköri alkalmassági (ideértve az előzetes, időszakos, a soron kívüli, a záró) vizsgálatokat és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat.
• Eleget tesz a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos valamennyi jelentési kötelezettségnek a hatóságok felé, és rendelkezik a jogszabályokban előírt formanyomtatványokkal.
• Végzi a vonatkozó jogszabályok által előírt védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségek lebonyolítását, továbbá vezeti az előírás szerinti nyilvántartást.
• A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek gyanújának tisztázásához szükséges vizsgálatokat elvégzi vagy kezdeményezi, az előírt hatósági bejelentéseket megteszi.
• Pozitív laboratóriumi eredmény, fokozott expozíciós megbetegedés gyanúja esetén azonnal értesíti a Megbízót.
• Végzi a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatát éves gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül (munka-higiénés szemle) és erről jegyzőkönyvet készít.
• Részt vesz az egyéni védőeszközök juttatási rendjének meghatározásában és az eszközökkel kapcsolatban tanácsadást tart.
• Végzi a megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazási feltételeinek vizsgálatát.
• Megfelelő informatikai háttérrel rendelkezve előírásszerűen vezeti a dolgozók foglalkozás-egészségügyi nyilvántartását.
• Közreműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995.(VII.14.) Kormányrendeletben és a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995.(VII.25.) NM rendeletben meghatározott közreműködői feladatok ellátásában.
• Közreműködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában.
• Közreműködik a foglalkozás-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában.
• Közreműködik az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében és az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében.
• Közreműködik a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
• Kezdeményezi a munkaköri alkalmasság megállapításához szükséges szakorvosi vizsgálatokat.