Foglalkozás-Egészségügyi KATEGÓRIÁK

„A” Kategória

• A bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem-fizikai munkakörök munkavállalói, akik az „A” foglalkozás-egészségügyi osztályt indokló környezetben töltik munkaidejük több, mint 50%-át.
• A rákkeltőkkel exponáltak, sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók,
• állatkísérletes munkakörben foglalkoztatottak,
• korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatottak,
• munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók,
• a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő,
• a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók.

„B” kategória

Az alábbi gazdasági tevékenységek fizikai munkaköreinek munkavállalói:
• mezőgazdaság,
• vadgazdálkodás,
• erdőgazdálkodás,
• építőipar,
• élelmiszerek és italok gyártása,
• dohánytermékek gyártása,
• textíliák gyártása,
• ruházati termékek gyártása,
• szőrmekikészítés és festés,
• bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása,
• fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás,
• vegyi alapanyagok és termékek gyártása,
• gumi és műanyag termékek gyártása,
• nemfém ásványi termékek gyártása,
• nyersanyag visszanyerése hulladékból,
• szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás,
• bútorgyártás,
• egészségügyi és szociális ellátás,
• állategészségügyi tevékenység,
• nyomdaipari termékek gyártása.
• Azok, akik a „B” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több, mint 50%-át.

„C” kategória

• Az „A” foglalkozás-egészségügyi osztályba nem tartozó ág, ágazat, alágazat, szakágazat ipari, szolgáltató, kutató, illetve számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei.
• Azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a „C” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több, mint 50%-át.

„D” kategória

• kutatás-szervezési,
• kulturális,
• oktatási és egyéb adminisztratív tevékenységet végző munkavállalók.
• „A”, „B” és „C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem-fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályba nem sorolt munkavállalói.