Prof. Dr. Entz László

1951. november 16-án született Budapesten, 1976-ban szerzett diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán cum laude minősítéssel.

Az egyetem elvégzése óta munkahelye a Semmelweis Egyetem ÁOK Érsebészeti Tanszék, jelenleg egyetemi tanári beosztásban.

1981-ben radiológiából, 1985-ben általános sebészetből, 1987-ben érsebészetből szerezett szakképesítést.

Angolból és németből középfokú nyelvvizsgája van, franciául ír, olvas, társalgási szinten beszéli.

1985. óta részt vesz a medikusoktatásban magyar, ill. német és angol nyelven érsebészetből az V. és VI. évfolyamos hallgatók számára mind előadás, mind gyakorlat keretében.
1990-ben egy éves munkavállalással Nürnbergben elsajátította az eversiós carotis technikát. A carotis sebészete azóta is kutatási területe.
1991. óta foglalkozik érsebész szakorvosképzéssel.
2000. óta Ph.D. témavezető „Érsebészeti kutatások. Műtéti eredményesség és műtéti módszerek a cerebrovascularis invazív terápiában.” címmel.
2009-től a VI. évfolyamos hallgatók záróvizsgáztatása is feladata.
2012-től a BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Karával közösen Egészségügyi Mérnök MSc képzés keretében a minden év I. szemeszterében induló „Klinikai műszeres diagnosztika és terápia” című tantárgy felelőse. Ezen tantárgyból előad, kollokviumi vizsgáztatást végez, valamint a képzésben államvizsgáztat is.
2012. júl. 1. - 2016. jún. 30. között az Érsebészeti Tanszék vezetője és a klinika érsebészeti profiljának a vezetője.

1995-ben az orvostudományok kandidátusa címet szerezte meg, majd 2006-ban habilitált. 8 könyvfejezet ill., 87 jelentősebb közlemény, 42 magyar nyelvű, 47 idegen nyelvű (német és angol), 100 jelentősebb kongresszusi előadás, nemzetközi 62, hazai 38 fűződik nevéhez. Kumulatív impakt faktora 89.750, független idézettsége: 380.

Tudományos társasági tagságok:

Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság 1997-től vezetőség tag, 2005-2011. között főtitkár,
Magyar Sebész Társaság vezetőségi tag 2011-től,
Magyar Stroke Társaság, Román Angiológiai Társaság tiszteletbeli tag 2010-től,
Osztrák Érsebészeti Társaság levelező tag 2011-től,
Society for Vascular Surgery, European Society for Vascular Surgery.
Az „Érbetegségek”, a Háziorvos Továbbképző Szemle és az Interventional Medicine & Applied Science folyóiratoknak szerkesztő bizottsági tagja, 2010. óta az OTKA által felkért bíráló.

2005-től érsebészeti regionális szakfelügyelő főorvosnak nevezték ki az észak-alföldi régióban. Ezen tisztségéről 2012. január 31-vel lemondott megnövekedett feladatai miatt.
2001-től az Érsebészeti Szakmai Grémium,
2011-től a Sebészet Szakmai Grémium tagja.
Az újonnan alakult Szakmai Kollégium Érsebészeti és Angiológiai Tagozatának elnöke 2011-től.
2013. március 1-től az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselőjévé választották.
2013. március 3-10. között az Ausztriában megrendezett International Vascular Workshop elnöke volt.